Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

Naar aanleiding van Europese regelgeving is per 1 augustus 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) ingegaan. De Wwft bestaat uit de identificatie van de klant en de melding van ongebruikelijke transacties.

Ongebruikelijke transacties

Belastingadviseurs zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de door de Ministeries van Justitie en Financiën ingestelde ‘Financial Intelligence Unit Nederland’ (FIU) te Zoetermeer.

Voor het herkennen van ongebruikelijke transacties hebben de ministeries een indicatorenlijst samengesteld aan de hand waarvan wij onze beoordeling kunnen uitvoeren. Melding van een ongebruikelijke transactie dient zorgvuldig en op basis van een deugdelijke grondslag plaats te vinden. Het eventuele onderzoek dat wij daarvoor moeten uitvoeren, zal op een deugdelijke analyse gestoeld zijn.

Wanneer wij genoodzaakt zijn een melding aan de FIU te doen, is het ons verboden u daarover in te lichten.

Identificatie

De wettelijke identificatieregels betekenen dat wij u en/of uw onderneming voor het verlenen van diensten in persoon dienen te identificeren. Eventueel is aanvullend onderzoek daarbij noodzakelijk.

In verband met deze identificatieplicht zullen wij u daarom om een afschrift van uw paspoort of rijbewijs vragen en een afschrift van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar uw onderneming is ingeschreven.

Meer informatie hierover vindt u op onderstaande sites: