Hierbij wil ik u het dringende advies geven arbeidscontracten altijd te laten tekenen voor de datum indiensttreding.
De reden is als volgt. De werkgever betaalt voor alle arbeidsovereeenkomsten anders dan vaste arbeidsovereenkomsten vanaf 01-01-2020 5% meer WW-premie.

Voorbeeld

Er komt iemand in dienst per 01-06-2020 met een contract voor onbepaalde tijd.
Als het contract wordt getekend na 01-06-2020 (stel op 06-06-2020), dan betaalt de werkgever de eerste maand 5% meer WW-premie.
Reden, het contract was niet getekend voor 01-06-2020.
Vanaf 01-07-2020 betaalt de werkgever het lage tarief.

Advies

Teken een arbeidsovereenkomst altijd voor aanvang van de overeengekomen startdatum.
In dit voorbeeld dus voor 01-06-2020.

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten