Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Het ministerie van Financiën heeft een overzicht met vragen en antwoorden gepubliceerd.

De vragen gaan onder andere in op wat deelname financieel betekent voor werknemers, hoe het zit met deelname in combinatie met auto of  openbaar vervoer en welke vervoersmiddelen onder deze regeling vallen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/fiets-van-de-zaak

Deze regeling geldt ook voor de directeur grootaandeelhouder, ook al is zij/hij de enige werknemer in zijn/haar b.v.

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips: www.surplus-afd.nl/kennisbank/
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten