Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd.

Voor 2020 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2,5%.

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2020 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2019 geldende bedrag met 2,5% te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips: www.surplus-afd.nl/kennisbank/
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten