Natuurlijk wilt u van de fiscale mogelijkheden gebruik maken waarop u recht hebt! Surplus helpt u daarbij.
Dit bericht gaat over de WOZ-aanslag. De tips zijn belangrijk voor:

 • bezitters van een koophuis
 • bezitters van een bedrijfspand
 • huurders van een bedrijfspand

WOZ-waarde: grote gevolgen

Rond deze tijd valt de beschikking Wet waardering onroerende zaken (WOZ) weer op uw deurmat.
De hoogte van de vastgestelde waarde werkt sterk door in uw kosten.
Diverse andere gemeentelijke heffingen en de inkomsten- en erfbelasting worden afgeleid van de WOZ-waarde.

Het is dus belangrijk dat ook úw beschikking passend is!
Wat kunt u doen om hierop toe te zien?

Tips van Surplus

 1. Controleer WOZ-beschikking
  Vraag het taxatierapport op bij uw gemeente. Dit kan doorgaans met uw DigiD.
  Hebt u geen DigiD? Doe een aanvraag.
  Of vraag uw gemeente om u kosteloos het taxatierapport op te sturen.
 2. Twijfels? Maak bezwaar!
  U hebt recht op een correcte waardebepaling. Vindt u de waarde te hoog? Surplus vereenvoudigt uw bezwaarprocedure.
  Deze investering verdient u meestal terug wanneer uw bezwaar wordt toegewezen.
  Want dan ontvangt u van de gemeente een kostenvergoeding.

Kom snel in actie

Tot zes weken na beschikkingsdatum kunt u bezwaar maken. De eerste verzoeken om ondersteuning hierbij heeft Surplus al ontvangen.
Wilt ook u advies van Surplus? Neem dan snel contact op!

Toelichting op WOZ en erfbelasting

In de erfbelasting gaat het om de waardering van het onroerend goed of de schenking in geval van overlijden.

Is de WOZ-waarde op een te hoge waarde vastgesteld? En willen de erfgenamen het onroerend goed snel verkopen?
Dan kan het in de erfbelasting opgenomen waarderingsvoorschrift voor onroerend goed voor nare financiële tegenvallers zorgen.

Verlaging WOZ soms alsnog mogelijk

Erfgenamen kunnen de WOZ-waarde verminderen. Hoe?

Tips voor erfgenamen

 1. Vraag nieuwe WOZ-beschikking aan
  Als nieuwe eigenaar kunt u een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.
  Tegen de waardebepaling kunt u dan weer bezwaar aantekenen.
 2. Kies jaar
  Het is mogelijk om te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden dan wel in het jaar daaropvolgend.

Meer weten?

Surplus weet van de hoed en de rand als het gaat om WOZ-beschikkingen en bewaar aantekenen.
Bel dus snel voor advies en hulp: (073) 684 04 70.

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten