Nu worden de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet & Vennootschapsbelasting 2019 door de Belastingdienst per post verstuurd.
Bij de aanslag zit altijd een machtigingsformulier. Als u wilt dat u altijd op tijd betaald en u wilt minder blauwe enveloppen, vul deze machtiging in.
Dan worden de bedragen op de laatste dag van de maand geïncasseerd vanaf 28 februari 2019.

Vul altijd het bankrekeningnummer van uw bedrijf in.

De machtiging geldt alleen voor die aanslag.

Altijd doen!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten