Veel ondernemers hebben géén arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het risico tegen ziekte voor één of twee jaar en daarna de arbeidsongeschiktheid.

Er is een alternatief om uzelf toch te “verzekeren”.
Dat is de deelname aan een broodfonds.

Graag verwijs ik u door naar een website met diverse info hierover:

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips: www.surplus-afd.nl/kennisbank
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten