Als ondernemer heeft u geen nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen. Een nabestaandenpensioen is er alleen, als er sprake is van een loondienstverband en u heeft als werknemer een pensioenregeling. Maar een ondernemer is géén werknemer en heeft u dus géén nabestaandenpensioen. Als u kostwinner bent, betekent dat door uw overlijden van de een op de andere dag het gezinsinkomen daalt tot laag/niets (vult u zelf in).

Kunt u hiervoor maatregelen treffen?

Ja, dat kan door uw partner op uw leven een “overlijdensrisico-verzekering” te laten afsluiten. Bij overlijden krijgt u dan een bedrag in één keer uit betaald, waarmee uw partner het gezinsinkomen kunt aanvullen. Deze uitkering is vrij van belasting als uw partner u verzekerd. Als u uzelf verzekerd, is de uitkering niet belastingvrij (afhankelijk van de hoogte van de bedragen).

Surplus adviseert niet over welke maatschappij, maar kunnen u wel helpen bij het bepalen van de hoogte van de verzekering en kunnen u laten zien hoe u eenvoudig voorbeeld berekeningen kan maken.

Meer weten?

Hebt u vragen over deze tip?
Of over andere onderwerpen uit de Kennisbank van Surplus?

Neem snel contact met mij op voor advies.

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten