Surplus helpt u om financieel méér uit uw bedrijf te halen.

Natuurlijk wilt u daarnaast ook onnodige uitgaven vermijden!
Over dat laatste gaat dit bericht.

Betalen loonheffing en btw

De Belastingdienst vraagt van u, dat u uiterlijk woensdag 31 januari 2018 hebt voldaan:

  • Loonheffing december 2017
  • Btw 4e kwartaal 2017 of december 2017

Het bedrag dient op woensdag 31 januari 2018 te zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst.

Betalingsproblemen?

Kunt u de omzet of loonbelasting niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel aan. Alle voorwaarden staan hier–>

Betalingsproblemen bij een B.V.?

Kunt u niet tijdig voldoen aan deze betalingsplicht? Laat dit dan weten. En voorkom hiermee als directeur/bestuurder van de B.V. hoofdelijke aansprakelijkheid voor de niet betaalde belastingschulden. Deze mededeling staat bekend als ‘melding betalingsonmacht’.

De melding betalingsonmacht doet u schriftelijk bij de ontvanger van de Belastingdienst. Surplus verzorgt deze melding graag voor u.

Let op: de melding moet worden gedaan uiterlijk twee weken na de dag waarop betaald had moeten worden.

In dit geval dus uiterlijk 15 februari 2018.
Neem dus snel contact op met Surplus als u een melding betalingsonmacht wilt doen.

Verrekening mogelijk

De betaling van de loonheffing kan worden verrekend met een te verwachten btw-teruggave.
Surplus kan hiertoe voor u een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Meer weten?

Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor het artikel ‘Meld tijdig het niet kunnen betalen van loonbelasting en omzetbelasting’.
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten