Nu worden de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet & Vennootschapsbelasting 2018 door de Belastingdienst per post verstuurd.

Bij de aanslag zit altijd een machtigingsformulier.

Als u wilt dat u altijd op tijd betaald en u wilt minder blauwe enveloppen, vul deze machtiging in.

Dan worden de bedragen op de laatste dag van de maand geïncasseerd vanaf 28-02-2018.

Vul altijd het bankrekeningnummer van uw bedrijf in.

De machtiging geldt alleen voor die aanslag.

Altijd doen!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten