Voorraad
De voorraad betreft de goederen die u heeft en gebruikt ten behoeve van uw verkoop.
Maakt u per 31 december 2017 een gespecificeerde voorraadlijst met de inkoopprijzen en totaaltelling.
(Tip: maak deze lijst in Excel en stuur Surplus dit bestand)
Mocht u veel folders/briefpapier/drukwerk op voorraad hebben, ook graag specificeren.

Onderhanden werk
Het onderhanden werk betreft het werk (uren en materialen) wat u voor klanten verricht heeft tot en met 31 december 2017 en wat u pas in 2017 kunt factureren.
Graag een specificatie per project/klant en een totaaltelling.

Kilometerdeclaraties
Als u met uw privé-auto kilometers rijdt voor uw bedrijf, levert u dan in januari 2017 de kilometerdeclaraties over het jaar 2017 in.
S.v.p. alle gevraagde gegevens inleveren in januari 2018, zodat u in januari 2018 weet wat u verdient heeft in 2017.

Meer weten?

Hebt u vragen over deze tip?
Of over andere onderwerpen uit de Kennisbank van Surplus?
Neem snel contact met mij op voor advies.

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten