Per 1 januari 2018 is ook over overwerk en meerwerk vakantiegeld verschuldigd volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
Overwerk is hierbij meer uren werken dan de normale werkweek van een fulltimer en meerwerk is hetgeen een parttimer meer werkt dan de contracturen.

De nieuwe regeling betekent dat naast het overwerk- en meerwerkloon een percentage van 8% vakantiegeld verschuldigd is over het wettelijk minimumloon (in 2018 voor 22 jaar en ouder € 1.578,-), tenzij een cao anders bepaalt. Check dat voor uw branche dus eerst!

Zorg er dus voor dat u deze uren nog voor het einde van 2017 zo veel mogelijk uitbetaalt.
Voor zover de werknemer meer verdient dan driemaal het wettelijk minimumloon, mag u afspreken dat 8% vakantiegeld niet van toepassing is.

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips:
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten