Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd.
Op 24 oktober 2017 is het indexeringspercentage voor 2018 bekend geworden.
Voor 2018 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,5 %.

De Minister van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid.
Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2018 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2017 geldende bedrag met 1,5 % te vermeerderen.
Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken.
Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen.
Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Klik hier om de Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie (Staatscourant d.d. 3 november 2017) te lezen.

[Bron: http://www.banning.nl/publicaties/indexering-alimentatie-2018/]

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips:
Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten