De maximale termijn voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening is met één maand verkort.
De jaarrekening moet voortaan uiterlijk binnen tien maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt.

De uiterste termijn van het publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister is eveneens met één maand verkort. De jaarrekening 2016 moet dus uiterlijk 31 december 2017 worden gepubliceerd indien het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar.

8 november is de uiterste datum van deponeren voor bv’s waarvoor geldt dat aandeelhouder(s) en bestuurder(s) dezelfde (rechts)personen zijn.
Het verschil van twee maanden is de termijn die geldt voor de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering.
Bij bv’s waar de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt dat het opmaken van de jaarrekening door de bestuurder tevens als vaststelling door de aandeelhouder geldt. Want, zo redeneert de wetgever, dat zijn immers dezelfde (rechts)personen.
Een uitzondering op deze versnelde vaststelling geldt voor bv’s die in hun statuten hebben opgenomen dat in afwijking van de wet de aandeelhouder de jaarrekening moet vaststellen in een algemene vergadering.
En die acht dagen voor de openbaarmaking dan? Die komen alleen boven op de datum van vaststellen als de uiterste termijn van 12 maanden voor openbaarmaking nog niet is bereikt.
Dus daarom 8 november en 31 december (en niet 8 januari).

[Bron: https://www.fullfinance.nl/najaarsplanning-bvs-klaar-8-november-2017-31-december-2017]

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten