Als u vakantietoeslag uitkeert aan een werknemer dan dient u dat apart op de salarisspecificatie te specificeren.
Het is dus niet toegestaan om ‘loon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen’ uit te keren.
Dit is een gevolg van de Wet aanpak schijnconstructies.
Daarnaast dient u bij een controle duidelijk te kunnen maken over welke periode dat vakantiegeld is uitgekeerd.
U hoeft dat niet op de salarisspecificatie te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten