Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd.
Voor 2017 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2,1%.

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2017 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2016 geldende bedrag met 2,1% te vermeerderen.
Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken.

Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen.
Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

[Bron: https://www.banning.nl/publicaties/indexering-alimentatie-2017/]

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten