Huwelijkse-/Partnerschapsvoorwaarden
Heeft u bij het aangaan van het huwelijk gekozen voor huwelijkse voorwaarden, dan geeft dit verplichtingen.
Deze zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden welke door de notaris is opgemaakt, voor aanvang van het huwelijk.
De voorwaarden dient u te zien als een overeenkomst tussen u en uw partner.

Verrekenbeding
Een van de meest voorkomende verplichtingen is het jaarlijks verdelen van inkomen en vermogen op basis van een zogenoemd verrekenbeding.
Het verrekenbeding geeft aan hoe het inkomen en vermogen verdeeld moet worden. Door het jaarlijks bijhouden is duidelijk wat de ene partner verschuldigd is aan de andere partner. Vaak worden er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld, maar het uitwerken hiervan wordt vergeten. Zolang het huwelijk stand houdt, is er niets aan de hand. In de praktijk blijkt dat 37% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Als dan blijkt dat er niets is vastgelegd over de vermogenspositie, kan dit grote gevolgen hebben bij de verdeling van de gemeenschap. De verdeling kan dan heel anders uitpakken dan wat in de huwelijkse voorwaarden bedoeld is.
Het niet vastleggen geeft de rechter zelfs de mogelijkheid om een uitspraak te doen alsof er sprake is van gemeenschap van goederen.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden per 01-01-2012 veel eenvoudiger!
Vanaf 01-01-2012 kunt u de huwelijkse voorwaarden eenvoudiger wijzigen.
U hoeft deze wijziging niet meer ter goedkeuring voor te leggen aan de Rechtbank.
Wel dient u voor wijzigingen naar de notaris te gaan.

Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd en heeft u hieromtrent nooit iets vastgelegd, dan wordt het hoog tijd actie te ondernemen.
Wilt u uw voorwaarden wijzigen, ook dan wordt het hoog tijd actie te ondernemen.

Surplus helpt u hierbij graag.

Meer weten?
Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips.

Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten