Als werkgever heeft u ARBO-verplichtingen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/vraag-en-antwoord/wat-is-arbobeleid-en-waar-moet-mijn-werkgever-voor-zorgen

Dat houdt in dat u onder andere een ARBO-beleid dient te hebben en dat u een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) dient uit te voeren.
Een ARBO-dienst kan u als werkgever ondersteunen bij het ARBO-beleid. Een ARBO-dienst is niet verplicht, echter bij kleine bedrijven wel te adviseren.

In deze bijlage treft u een document aan met daarin kort enige informatie over de RIE.

Zoekt u meer informatie, raadpleeg dan deze website:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie