Natuurlijk wilt u dat weten.
Kom dan spoedig uw map met de administratie van 2015 ophalen.
We bespreken dan meteen de voorlopige cijfers van 2015.

Map 2016
Dan heeft u ook een voorbeeld om uw map 2016 in te richten.
Als u nog geen map heeft voor 2016, ik heb er voldoende ordners.

Eerste medewerker van Surplus
Sinds kort is Ton Keultjes in dienst getreden bij Surplus.
Misschien heeft u hem al ontmoet.

Ton is 56 jaar en werkt twee dagen per week bij Surplus.
Hij heeft 22 jaar bij de ABN-AMRO gewerkt onder meer als adviseur midden- en kleinbedrijf. Daarna heeft hij 12 jaar als relatiebeheerder bij een accountantskantoor in Veghel gewerkt.

Belt u als u langs wil komen.
Ik ben er niet altijd en dan staat u niet voor een gesloten deur.

Tot binnenkort!