Heeft u een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen met een datum van 7 januari 2016?

Deze toeslag is berekend op basis van aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie. De gegevens blijken in een aantal gevallen onvolledig of niet juist.
Is dit het geval, dan kunt u bezwaar maken. Gebruik hiervoor het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag.
Stuur met het formulier kopieën mee van de jaaropgave van de kinderopvanginstelling.

In Mijn toeslagen ziet u welke gegevens de Belastingdienst heeft gebruikt voor de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag.

[Bron: belastingdienst.nl]

Aanvulling Surplus

Verzoek kostenvergoeding
Voeg ook altijd een verzoek in tot kostenvergoeding. Als de belastingdienst een fout maakt en u dient bezwaar in te dienen, dan heeft u recht op een kostenvergoeding. Ook belastingdienst/toeslagen dient hier uitspraak op te doen.

Neem deze zin op:
Wij verzoeken voor toekenning van een kostenvergoeding op grond van artikel 7:15 AWB voor het voeren van deze bezwaarprocedure.

Verzoek hoorzitting, neem deze zin op:
Wij verzoeken om gehoord te worden op grond van artikel 7:16 AWB als u voornemens bent dit bezwaar af te wijzen.

Uw vragen zijn welkom.