Afschaffing VAR en verduidelijking voorbeeld-overeenkomsten

Half november is het zogenoemde transitieplan gepubliceerd waarin de verschillende fasen voor het verdwijnen van de VAR zijn beschreven:

Voorbereidingsfase (tot 1 april 2016)
In deze fase is de VAR nog geldig en deze kan ook nog steeds worden aangevraagd.
Er zullen vooral algemene modelovereenkomsten worden ontwikkeld die voor een brede groep opdrachtgevers/opdrachtnemers kan worden toegepast. In de reeds gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn onlangs de belangrijkste artikelen gemarkeerd. Om de loonheffing achterwege te mogen laten, mogen geen wijzigingen worden aangebracht in deze gemarkeerde bepalingen. De andere artikelen mogen wel worden aangepast, mits ze niet in strijd komen met de gemarkeerde bepalingen. Inmiddels heeft de Belastingdienst ook een overzicht gepubliceerd van bepalingen die van belang zijn tot het oordeel wel/geen dienstbetrekking.

Implementatiefase (1 april 2016 – 1 januari 2017)
Vanaf 1 april 2016 vrijwaart de afgegeven VAR de opdrachtgever niet meer. Gedurende de periode tot 1 januari 2017 zal de Belastingdienst meer ondersteunend in plaats van handhavend optreden. Maar bijvoorbeeld de volgende situatie leidt volgens de staatssecretaris wel tot repressief optreden van de Belastingdienst: Een opdrachtgever die voor 1 april 2016 werd gevrijwaard door een VAR terwijl feitelijk sprake is van een dienstbetrekking met de opdrachtnemer en geen inspanning verricht om de arbeidsrelatie anders vorm te geven of niet aannemelijk maakt dat onderhandelingen daarover gaande zijn c.q. niet gebruik maakt van een voorbeeldovereenkomst.

Nieuwe werkwijze geldt onverkort (vanaf 1 januari 2017)
Met ingang van 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelcontracten. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst zorgt alleen voor zekerheid als uw onderneming en de opdrachtnemer ook echt volgens de overeenkomst werken.
Gezien de opening die de Belastingdienst wordt geboden om handhavend op te treden, ondanks de implementatiefase, lijkt het raadzaam om toch al met ingang van 1 april 2016 te gaan werken volgens een goedgekeurde overeenkomst.

Meer info

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/

Voorbeeldovereenkomsten

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/voorbeeldovereenkomsten

Meer weten?

Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips: http://www.surplus-afd.nl/kennisbank/kennisbank.html

Of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!